مسافرت در ایام کرونا

خبر تکمیلی – رزرو هتل های مورد تایید دولت کانادا

مسافرانی که به کشور کانادا مهاجرت می کنند موظف هستند چند روزی را در قرنطینه بگذرانند. دولت کانادا در این خصوص لیستی از هتل های مورد تایید خود، جهت اقامت موقت مسافرین منتشر کرده است. رزرو هتل می‌تواند توسط مسافرین صورت بگیرد و شامل شراطی می شود.

ادامه مطلب

درخواست مجوز کار آزاد

درخواست مجوز کار تحت سیاست عمومی دولت کانادا

شما می توانید برای یک شغل آزاد تحت نظر سیاست عمومی درخواست دهید.

به علت وجود کووید19 اگر به صورت آنلاین تا زمان 27 ژانویه سال 2021 تقاضا دهید، می توانید واجد شرایط برای یک بار مجور کار آزاد تا حداکثر 18 ماه شوید.

ادامه مطلب

رزرو هتل در کانادا-اقامت در هتل های مورد تایید

اقامت در هتل های مورد تایید، تا دریافت نتیجه آزمایش کووید19

مهاجرانی که در شرایط همه گیری بیماری وارد کانادا می شوند، موظف هستند تست کووید19 بدهند. دولت کانادا برای مهاجرانی که تازه وارد کانادا شده اند، هتل هایی را در نظر گرفته که تا آماده شدن تست کووید19، مسافران در آنجا اقامت داشته باشند.

ادامه مطلب

ویروس کرونا و متقاضیان مهاجرت

شرایط جدید کووید19 برای متقاضیان مهاجرت به کانادا

دولت کانادا در ایام همه گیری بیماری کووید19 به صورت مرتبط اخبار مرتبط با مهاجرت را منتشر می کند. در ادامه از شرایط جدید مهاجرت به کانادا با وجود همه گیری بیماری کووید19 مطلع شوید.

ادامه مطلب

محدودیت های مسافرتی

محدودیت های جدید پروازهای بین المللی فرودگاه های کانادا

دولت کانادا محدودیت های جدیدی را برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر ویروس کرونا در نظر گرفته است. که از 31 ژانویه 2021 قابل اجراست.

ادامه مطلب

college

از سر گیری برنامه های آموزشی و تحصیلی

برنامه های آموزشی-مونترآل، 12 ژانویه 2021.

وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا با در نظر گرفتن تصمیم صادره از دادگاه عالی کبک،به طور موقت دستور رسیدگی به درخواست های گزینش دانشجو برای تحصیل در دانشگاه مونترآل را صادر کرد.

ادامه مطلب

سیاست جدید کانادا برای کمک به دانشجویان برای کار و زندگی1

سیاست جدید کانادا برای کمک به دانشجویان برای کار و زندگی

دانشجویان بین المللی سالیانه بیش از 21 میلیارد دلار به اقتصاد کانادا کمک می کنند. آن ها سرمایه های زیادی را برای کانادا به ارمغان می آورند. سیاست های جدید دولت کانادا به حمایت از دانشجویان بین المللی پرداخته است.

ادامه مطلب

بیانیه اقتصادی پاییز 2020 کانادا

بیانیه اقتصادی پاییز 2020 وزارت دارایی دولت کانادا منتشر شد

وزارت دارایی دولت کانادا بیانیه اقتصادی پاییز 2020، برای حمایت از مردم و مبارزه با کوئید19 منتشر کرد.

ادامه مطلب

امتیاز زبان فرانسه

افزایش امتیاز زبان فرانسه؛ مهاجرت به کانادا از روش اکسپرس اینتری (Express Entry)

زبان فرانسه در کانادا

کشور کانادا قصد دارد مهاجران فرانسوی زبان بیشتری را در خارج از ایالت کبک جذب کند. دولت کانادا از این طریق به نشاط، رونق و موفقیت جمعیت اقلیت فرانسه زبان خود کمک کند.

ادامه مطلب