مدرک زبان برای مهاجرت به کانادا

مدرک زبان برای مهاجرت به کانادا

کانادا یک کشور دو زبانه است، بنابراین ممکن است بتوانید با ارائه نتایج آزمون به هر دو زبان رسمی، انگلیسی و فرانسوی، واجد شرایط بودن خو...

ادامه مطلب