اقدامات کانادا و تسهیل مهاجرت در سال ۲۰۲۲

اقدامات کانادا و تسهیل مهاجرت در سال ۲۰۲۲

کشور کانادا از ابتدای سال میلادی در حال تلاش جهت تسهیل مهاجرت به کانادا است. در این نوشته از نتایج اقدامات کانادا و تسهیل مهاجرت در س...

ادامه مطلب