قوانین کار کانادا

متقاظیان می توانند از طریق مهاجرت کاری و اخذ اقامت از طرق مختلف به کانادا مهاجرت کنند. و با در نظر گرفتن قوانین کار کانادا، به هدف شغلی و زندگی خود دست پیدا کنند.

امروزه، کشور پهناور کانادا با ایجاد شرایط مطلوب و برنامه ریزی دقیق، روند مهاجرت را از سوی همه کشور های جهان سهولت بخشیده است.

اکسپرس انتری (ورود سریع به کانادا) موارد زیادی را از جمله؛ برنامه مهاجرت استانی کانادا، نیروی فنی متخصص فدرال، نیروی کار متخصص فدرال و تجربه کار کانادایی (مخصوص افرادی که سابقه کار در کانادا را دارند را شامل می شود.

هرکدام از موارد بالا شرایط خاص خود را دارند که برای هر فرد متفاوت است. این شرایط در نهایت منجر به اقامت دائم می شود.

سیستم NOC (ناک):

NOC (ناک) یک سیستم سازمان دهی شده از سمت کشور کانادا است. این سیستم تخصص های مورد نیاز برای برنامه های مهاجرتی ذکر شده را در 5 دسته گنجانده است.

برخی نکات مثبت، به افزایش میزان علاقه مردم برای مهاجرت شغلی در این کشور منجر می شود. یکی از مهمترین آنها پرداخت حقوق، بصورت برنامه ریزی شده و منظم است. همچنین با توجه به شرایط بین 6 تا 18 ماه دستمزد ها مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرند.

یکی دیگر از موارد پر طرفدار که شاید در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته، عدم تبعیض جنسیتی در قانون کار است. سیاست شغلی کانادا، جنسیت افراد را مرکز توجه قرار نمی دهد. بیشتر ملاک انتخاب افراد برای هر شغلی، صلاحیت آن ها و انجام صحیح کار است. همچنین با وجود چنین قانونی، حقوق زن و مرد یکسان خواهد بود.

یکی از مهمترین مسائل که هر فرد برای انتخاب شغل به آن توجه می کند، میزان ساعت کار است. طبق قانون مصوب، 8 ساعت کار روزانه و 40 ساعت به صورت هفتگی در نظر گرفته شده. شاغلان می توانند با توافق کار فرما در یک روز کمتر کار کنند و در روز بعد به جبران آن بپردازند.