راه‌حل‌های برنامه نیروی کار خارجی موقت؛ کاریابی بین المللی آرتا جابز

راه‌حل‌های برنامه نیروی کار خارجی موقت

کانادا در حال اقدام به طراحی و توسعه نقشه راه‌حل‌های نیروی کار برنامه کارگران خارجی موقت است. دولت در صدد است تا با کمک به کارفرمایان...

ادامه مطلب