مهاجرت از طریق اسکیل ورکر

مهاجرت از طریق اسکیل ورکر

همان‌طورکه در مطالب قبل به آن اشاره شد برای مشارکت دربرنامه‌ی فدرال اسکیل ورکر از سیستم اکسپرس اینتری استفاده می‌شود و مهم‌ترین شرط پیر...

ادامه مطلب