دفترچه مهارت شغلی

اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور یکی از برنامه های دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. از طرفی تعدادی از موسسات کاریابی بین المللی ایرانی، در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مسئله باعث شد تا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تعامل با وزارت امورخارجه برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی ها در کشورهای خارجی برنامه مشترکی را آغاز کند.
در این راستا اداره کار و تعاون از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر داده و اعلام کرده است: قصد دارد این پروژه را با همکاری دفاتر برون مرزی اعزام و هدایت نیروی کار ایرانی اجرا کند و از این طریق برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور، امکان برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و معافیت های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم کند.
تاکنون چهار مجموعه ی کاریابی بین المللی ایرانی موفق شدند مجوز راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی را در کشورهای کانادا، استرالیا، عمان و ترکیه دریافت کنند.
در این خصوص گروه بین المللی آرتا به مدیریت جناب آقای مسعود درویش به عنوان تنها دارنده مجوز دفتر هدایت و حمایت نیروی کار در کانادا معرفی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفترچه مهارت شغلی کانادا می توانید با مشاورین گروه بین المللی آرتا تماس بگیرید.

مطالب مرتبط