دفترچه مهارت شغلی

اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور یکی از برنامه های دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. از طرفی تعدادی از موسسات کاریابی بین المللی ایرانی، در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مسئله باعث شد تا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تعامل با وزارت امورخارجه برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی ها در کشورهای خارجی برنامه مشترکی را آغاز کند.
در این راستا اداره کار و تعاون از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر داده و اعلام کرده است: قصد دارد این پروژه را با همکاری دفاتر برون مرزی اعزام و هدایت نیروی کار ایرانی اجرا کند و از این طریق برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور، امکان برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و معافیت های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم کند.
تاکنون چهار مجموعه ی کاریابی بین المللی ایرانی موفق شدند مجوز راه اندازی دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی را در کشورهای کانادا، استرالیا، عمان و ترکیه دریافت کنند.
در این خصوص گروه بین المللی آرتا به مدیریت جناب آقای مسعود درویش به عنوان تنها دارنده مجوز دفتر هدایت و حمایت نیروی کار در کانادا معرفی شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد دفترچه مهارت شغلی کانادا می توانید با همکاران ما در گروه بین المللی آرتا تماس بگیرید.

مطالب مرتبط